Lösningar

Lösningar

För att kontrollera lagringstemperaturen med hjälp av kondenseringsenhet och förångare.För att ge den bästa miljön för de lagrade varorna.Dessutom för att skydda de lagrade varornas kvalitet och prestanda och för att förhindra försämring av varor och för att minska förlusten av varor i lagringsprocessen.

Lösningar