Kylrumspanel

  • Isolerad polyuretan PU sandwichpanel för kylrum

    Isolerad polyuretan PU sandwichpanel för kylrum

    Polyuretanisoleringspanelen är gjord av polyuretan med god värmeisoleringsförmåga som inre kärnmaterial, och lagringsskivan av plywoodtyp består av färgstålplåt, rostfri stålplåt, präglad aluminiumplåt, saltad stålplåt, galvaniserad plåt, etc. Värmeöverföring för att uppnå maximal effektivitet i frys- och kylsystem.