Kompressorenhet

  • Kylförvaringsenhet (helt sluten integrerad maskin)

    Kylförvaringsenhet (helt sluten integrerad maskin)

    Den helt slutna boxkondenseringsenheten med elektrisk styrning är en uppgraderad produkt som kan användas för kylutrustning från 5 till 15 ℃, -5 till 5 ℃ respektive -15 till -25 ℃, och används ofta på hotell, restauranger, livsmedel, hälsa, medicin, jordbruk och andra industrier.