Elbox för kylrum

  • MTC-5060 Bruksanvisning

    MTC-5060 Bruksanvisning

    MTC-5060 har funktioner som: 2 skärmar visar 2 temperaturvärden, tryck på knappen för att kontrollera och ställa in parametern, indikatorlampor för att visa arbetsläget, användaren kan enkelt använda utan att behöva förstå de komplexa parametrarna, specificera alla funktioner som: kylning, avfrostning etc. MTC-5060 används främst för att styra kylförvaringstemperaturen.